Centralorganisationerna på arbetsmarknaden uppmuntrar alla att vaccinera sig mot coronaviruset

För att vi ska kunna öppna upp samhället och trygga jobben är det viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig mot coronaviruset. Det säger organisationerna på arbetsmarknaden i ett ställningstagande. Organisationerna uppmanar arbetsgivare och arbetstagare att aktivt diskutera coronaviruset på arbetsplatserna.

Det är tryggt att jobba på arbetsplatserna när så många som möjligt har vaccinerat sig mot coronaviruset. Genom att ta vaccinet skyddar man inte bara sig själv utan också sina närstående, arbetskamrater och kunder.

Det konstaterar centralorganisationerna för löntagare och arbetsgivare i ett gemensamt ställningstagande där de uppmuntrar alla att vaccinera sig mot coronaviruset.

Organisationerna påpekar att arbetsgivaren enligt arbetarskyddslagen är skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att jobbet ska vara tryggt och hälsosamt för arbetstagarna. Arbetsgivaren måste också bedöma risken för coronavirussmitta på arbetsplatsen och uppdatera sin riskbedömning.

Organisationerna konstaterar att det är bra att utnyttja företagshälsovårdens specialkunskap när arbetsplatserna bedömer vilka förändringar som kan bli möjliga i takt med att allt fler vaccinerar sig.

Organisationerna betonar att vaccinerna har visat sig ha en utmärkt effekt mot allvarlig coronavirussjukdom, men att de inte nödvändigtvis förhindrar att man insjuknar eller sprider viruset.

Därför ska arbetsplatserna fortfarande se till att man använder munskydd, håller säkerhetsavstånd och värnar om en god handhygien. Det är också viktigt att arbetstagare med symtom snabbt och med låg tröskel söker sig till provtagning.

Ställningstagandet har undertecknats av de fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK samt Finlands Näringsliv EK, Kommunarbetsgivarna KT, Statens arbetsmarknadsverk och Kyrkans arbetsmarknadsverk. Läs hela ställningstagandet från organisationerna (på finska).