Fullmäktige tog fart mot höstens förhandlingar

Industrifackets fullmäktige återupptog sitt vårmöte 12–13 augusti i Vanda. På bordet fanns i förstahand målsättningarna inför höstens förhandlingar, förbundets strategi samt de motioner som fackavdelningarna fört fram.

Fackavdelningarna hade gjort sammanlagt 1 059 motioner där avdelningarna lade fram sin syn på målsättningen under avtalsrörelsen. Utgående från dem har Industrifacket svarvat fram de gemensamma målen för förbundets 35 avtalsbranscher.

Industrifackets gemensamma mål för samtliga 35 avtalsbranscher är 1) en solidarisk löneuppgörelse som höjer reallönerna, 2) att anställningsvillkoren tryggas i samtliga branscher, 3) förbättra de sociala punkterna i kollektivavtalen, 4) förstärka de förtroendevaldas ställning och rättigheter, 5) utveckla skrivelserna som gäller hyresarbete, säsongsarbete och resor i arbete 6) förbättra möjligheterna till inlärning i arbete och inskolning på arbetsplatserna och 7) öka kunnandet om lokala avtal.

Dessutom har Industrifacket också lagt upp en lista av mål för olika branscher. Sektordirektionerna och kollektivavtalsdelegationerna spelade en viktig roll i utarbetande av de branschspecifika målen.

Fullmäktige gav grönt ljus åt målsättningarna och lyfte samtidigt fram hur viktiga det är att lyckas i avtalsförhandlingarna med tanke på medlemmarnas behov och byggandet av förutsättningarna för förbundets framtida verksamhet på arbetsmarknaden.

Förbundets strategi uppdateras

Industrifacket har uppdaterat sin strategi för 2023. Värderingarna som bygger grunden för förbundets verksamhet är solidaritet, jämlikhet och att försvara den svagare.

Målet är fortsättningsvis att bygga ett gott och rättvist arbetsliv genom en stark organisation, samhällspåverkan och agerande på arbetsmarknaden. Aktivitet som bygger på sakkunnighet och samarbetsförmåga är ledord för verksamheten.

De ovan nämnda något vaga formuleringarna följs upp genom diverse mått. På rubriknivå handlar det om aktivitet, initiativförmåga, medlemsantal och organiseringsgrad, medlemmarnas aktivitet, utvecklingen av nätverket av förtroendevalda, lyckade avtal, förmåga till stridsåtgärder på arbetsmarknaden, en utveckling av kunnandet och en påverkan av kvaliteten på arbetslivet.

I praktiken handlar det om en hög organiseringsgrad och väl förberedda och utbildade förtroendevalda samt att förbundet klarar av att behandla medlemsärenden i utsatt tid.

Målet är att strategin ska skapa stabilitet och möjligheter för hela medlemskåren.

Fullmäktige behandlade sammanlagt 36 motioner som skickats in av 18 olika fackavdelningar.  Svaren till motionerna skickas till de fackavdelningar som gjort motionerna.