Industrifackets fullmäktige sammanträder 12–13.8 i Vanda

Industrifackets fullmäktige sammanträder 12–13.8 i Vanda för att fortsätta det avbrutna vårmötet i juni.

I Vanda kommer man att behandla ärenden som rör fackets strategi. Dessutom fattas det beslut om byten i sektordirektionernas medlemskap och ärenden som fackavdelningarna lagt fram. Industrifackets kollektivavtalsmål för följande förhandlingomgång står också på programmet.

I första delen av fullmäktiges vårmöte den 21 juni fattades beslut om godkännande av fackets årsberättelse och bokslut för år 2020 samt om beviljande av ansvarsfrihet. Vidare fick fullmäktige revisorernas utlåtande för kännedom. Fullmäktige fattade också beslut om ändringar av modellstadgorna för fackavdelningarna.