Nu kan du ansöka om FFC:s kulturstipendier – ansökningstiden löper ut i slutet av augusti

Det är nu möjligt att ansöka om fackcentralen FFC:s kulturstipendier för år 2022. Ansökningstiden löper ut den 31 augusti 2021.

Alla enskilda medlemmar och hobbygrupper inom de FFC-anslutna fackförbunden kan ansöka om FFC:s kulturstipendier. Avsikten med stipendierna är i första hand att stödja konstbetonade kulturhobbyer.

I fjol beviljades till exempel stipendier åt personer och grupper som planerade att ordna en fotoutställning, restaurera en traditionsbåt, skaffa professionell fotograferingsutrustning, skriva en barnbok och förverkliga ett projekt om Tammerfors historia.

FFC:s kulturfond är en specialfond inom Folkets kulturfond. Folkets kulturfond är en privat fond som verkar i nära samarbete med fackförbunden och arbetarorganisationerna.

Avsikten med dess verksamhet är att genom stipendier och belöningar stödja kultur- och bildningsarbete, forskning, studier och upplysningsverksamhet som har en samhällelig inriktning.

Många fackförbund har också egna fonder i samband med Folkets kulturfond. Medlemmarna i de här fackförbunden kan också ansöka om stipendier ur det egna förbundets kultur- och studiebidragsfonder.

Du kan ansöka om FFC:s och fackförbundens stipendier på Folkets kulturfonds webbplats. Ansökningstiden inleddes den 1 augusti och löper ut den 31 augusti 2021.