Turja Lehtonen: Tillväxten inverkar på kollektivavtalsförhandlingarna

Industrifackets återupptar sitt fullmäktigemöte idag torsdag i Vanda. Mötet avslutas på fredagen.

Förbundets första vice ordförande Turja Lehtonen tog i sitt öppningsanförande ställning till det aktuella coronaläget och Finlands hantering av coronakrisen.

Enligt Lehtonen håller Finland på att lämna bakom sig. Den fjärde coronavågen i Finland är ändå ett faktum på grund av deltavarianten. Även om den offentliga debatten enligt Lehtonen fokuserar på statsmaktens ansvar i koronakrisen ville han också påminna om medborgarnas eget ansvar i kampen mot viruset.

– Jag anser att det är en medborgerlig plikt att ta coronavaccinet. Likaså stöder jag idén om ett coronapass. Fortsättningsvis krävs det av oss alla vi håller ut och samarbetar för att vi ska kunna återgå till en normal vardag.

Finlands ekonomi har klarat coronakrisen väl

Industrifackets första vice ordförande Turja Lehtonen påminde om att ekonomin i Finland är i gott skick och tillväxten fortsätter. I år och under 2022 uppnås en tillväxtnivå på runt tre procent. Att den globala tillväxten tagit fart gynnar Finlands exportindustri.

Det här kommer naturligtvis att återspeglas i kollektivavtalsförhandlingarna.

– Tillväxten inverkar naturligtvis på förhandlingarna. I det här sammanhanget vill jag föra fram min oro kring att så många arbetsgivare i offentligheten berättat om bristen på kompetent arbetskraft.

– Jag vill också föra fram min oro kring bristen på kompetent arbetskraft, som flera arbetsgivare berättat om. Det är speciellt unga människor som marginaliseras, från arbetslivet och hela samhället. Det är något vi måste lägga fokus på. Varje marginaliserade ungdom är en för mycket, konstaterade Lehtonen.

Svåra förhandlingar att vänta

Industrifacket förbereder sig som bäst inför kollektivavtalsförhandlingarna. Lehtonen påpekade att förhandlingarna den här gången kommer att skilja sig från tidigare förhandlingsomgångar – och det kommer högst sannolikt att bli en utmaning.

– Det har aldrig varit lätt att förhandla om kollektivavtal, men den här gången ligger svårighetsgraden på en ny nivå på grund av arbetsgivarnas handlande. Det som är positivt är att man på arbetsplatserna har förstått hurdant läget är och löntagarna är på det klara om hur viktigt det är med kollektivavtal.

Lehtonen förutspår att hösten kommer att på många arbetsplatser göra det tydligt hur viktigt det är med organisering. Skogsindustrin beslut att lämna förhandlingsborden som följdes av Teknologiindustrins tvåvägstaktik.

– Det är fortfarande inte klart en hur stor del av Teknologiindustrins medlemsföretag kommer att gå med i det nya arbetsgivarförbundet och hur många som vill förhandla på företagsnivå. Vi som förbund är naturligtvis redo att förhandla. Nu återstår det att se om arbetsgivarna verkligen vill förhandla och ingå avtal.

Usel nivå på samhällsdebatten

Lehtonen är också besviken på nivå i samhällsdebatten. Enligt honom är nivån rent ut sagt usel. Den såkallade debatten verkar gå ut på att förminska och skälla.

– Det saknas så väl analys som förbättringsförslag. Politiken har blivit kortsiktig, flåsig och otålig. Vi ser det i rikspolitiken men också på kommunnivå, sa Lehtonen.

Lehtonen förundrade sig också varför Finlands näringsliv EK fortsatt med att kommentera arbetsmarknadsfrågor och ställt krav gällande bland annat lönenivåer och skatter.

– Det här låter som om EK saknar förhandlingsborden. Borde kanske EK igen ändra på sina stadgar och sluta upp med att bara ropa från publiken, sade Lehtonen avslutningsvis.