Fackavdelningarnas höstmöte ordnas i oktober–november

Tidpunkt för fackavdelningarnas höstmöte är oktober–november. Möteskallelsen ska sändas ut minst två (2) veckor före mötet. Höstmötet sammankallas på det sätt som anges i fackavdelningarnas modellstadgar 5 § och såsom höstmötet beslutat.

Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

a) Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande kalenderår.
b) Beslut om ersättningar som betalas till styrelseledamöterna och funktionärerna.
c) Beslut om längden på styrelsens mandatperiod (kan vara 1 eller 2 år).
d) Val av styrelsens ordförande samt övriga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
e) Val av en eller två revisorer/verksamhetsgranskare och suppleanter för dem.
f) Val av representanter till den fackliga lokalorganisationens möten (FFC) och till möten inom arbetarrörelsens övriga samorganisationer.
g) Beslut om tillsättande av sektioner.
h) Beslut om huruvida meddelanden som gäller fackavdelningens möten ska ges också på något annat sätt än vad som bestäms i stadgarna.
i) Behandling av ärenden som gäller intressebevakningen på arbetsplatserna och val av förtroendepersoner.
j) Behandling av övriga till höstmötet framlagda ärenden.

Instruktioner för att ordna höstmötet hittar du i handboken Fackavdelningens verksamhetsår.

Det är fortfarande skäl att beakta de lokala coronarestriktionerna när fackavdelningarna ordnar möten. Läs mera här.