Industrifackets stipendium delades ut till 60 studerande under höstens ansökningsomgång

Höstens ansökningsomgång för Industrifackets stipendium avslutades i slutet av november. Varje ansökning poängsattes och 60 stipendiemottagare valdes ut bland de sökande.

I fördelningen av stipendier beaktas regionalitet och uppdelningen i sektorer, så att stipendier beviljas till ungdomar som studerar i olika branscher inom Industrifacket och i olika delar av Finland.

Se stipendiemottagarna här.

Tack för ansökningarna och gratulationer till stipendiemottagarna!

Nästa ansökningsomgång sker våren 2022 – följ med vad som händer på Industrifackets webbsida och sociala medier så får du höra om ansökningsomgången så snart det blir aktuellt. är relevant!