Kollektivavtalen mellan Industrifacket och UPM följer den linje som uppstått inom skogsindustrin

Industrifackets styrelse har antagit kollektivavtalen för UPM Plywood och UPM Timber. Löneförhöjningarna enligt de antagna avtalen följer den linje som uppstod under förhandlingsomgången inom skogsindustrin i höstas. Anställningsvillkoren motsvarar gällande kollektivavtalet för den mekaniska skogsindustrin.

Avtalsuppgörelserna mellan Industrifacket och UPM är treåriga och träder i kraft den 1 januari 2022 då nuvarande kollektivavtalet för den mekaniska skogsindustrin löper ut. Uppgörelserna stärker köpkraften.

I tillägg till UPM-kollektivavtalen antog Industrifacket två andra företagsspecifika kollektivavtal inom skogsindustrin. Avtal ingicks med Turun Rakennustuote Oy och Kurikka Timber Oy. Också dessa avtal följer den linje som uppstått inom skogsindustrin.

Ytterligare uppgifter:

Timo Nevaranta
Chef för samhällspåverkan
Industrifacket
050 574 1430