Förhandlingsresultat i kemiindustrin

Kollektivavtalsförhandlingarna mellan Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Kemiindustrin rf har lett till ett förhandlingsresultat. Överenskommelsen gäller kollektivavtalen för kemisk basindustri, plastproduktindustri och kemisk produktindustri samt olje- naturgas- och petrokemisk industri. Runt 13 000 anställda omfattas av avtalen.

Förbundens beslutsfattande organs ska nu ta ställning till förhandlingsresultaten. Avtalsförhandlingarna inom kemiindustrin har inte präglats av hot om stridsåtgärder.