Förhandlingsresultat i skogsbranschen

Förhandlingarna mellan Industrifacket och arbetsgvarna har lett fram ett förhandlingsresultat för skogsbranschens del. Förhandlingsresultatet stod klart måndagen den 24 januari 2022.

De anställda i branschen representeras av Industrifacket. Arbetsgivarna i branschen representeras av Landsbygdens Arbetsgivareförbund, Privatskogsbrukets Arbetsgivare och Forststyrels

Nu ska de beslutsfattande organen i respektive organisation ta ställning till det slutliga förhandlingsresultatet.

Industrifackets medlemmar som arbetar i branschen jobbar i regel med tillverkning av trävaruprodukter, skogsvårds- och skogsförbättringsarbete, övrigt skogsarbete, flottning, samt i arbeten som har anknytning till dessa arbeten.