Förhandlingsresultat i textilvårdsbranschen

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för textilvårdsbranschen har slutförts och lett fram till resultat.

Arbetstagarna i branschen representeras av Industrifacket medan arbetsgivarna representeras av Yhteinen Toimialaliitto rf. och Tekstiilihuoltoliitto rf.

De anställda inom avtalsbranschen arbetar till exempel på tvätterier runtom i landet.

Nu ska de beslutsfattande organen i förbunden ta ställning till förhandlingsresultatet.