Industrifackets regionala organisation förnyas

Förbundets regionala organisation förnyas i början av 2022. Syftet med reformen är att utveckla och förbättra medlemsservicen och stödet till förtroendepersonerna.

I fortsättningen kommer verksamhetsområdena att vara landskapsbaserade och det kommer att vara sju till antalet. På varje verksamhetsområde finns det ett regioncentrum. Ett regioncentrum finns i Helsingfors (Nyland), Lahtis (Södra Finland), Tammerfors (Västra och Inre Finland), Åbo (Sydvästra Finland), Vasa (Österbotten), Kuopio (Östra Finland) och Uleåborg (Norra Finland).

Du kan vända dig till regioncentrumen i samma frågor som hittills behandlats av regionkontoren. I och med reformen kommer förbundets tjänster att ligga närmare arbetsplatser, fackavdelningar och medlemmar. Tidsbeställningssystemet, som redan har varit i bruk sedan mars 2020, garanterar ett flexibelt och medlemsorienterat att uträtta ärenden: vid behov kan du komma överens om mötesplats och tid enligt dina behov.

Som vanligt hjälper personalen på regioncentra också till via telefon och e-post. Personalens kontaktuppgifter förblir oförändrade.