Nya kollektivavtal för tre kemibranscher – lönerna stiger med 2 procent i år

De beslutande organen för Kemiindustrin rf, Plastindustrin rf och Industrifacket rf har godkänt förhandlingsresultatet som uppnåddes i förhandlingar mellan förbunden på tisdagen 18.1. Det handlar om nya kollektivavtal för avtalsbranscherna kemisk basindustri, olje-, naturgas och petrokemisk industri samt plastindustri och kemisk produktindustri. Runt 13 000 arbetstagare omfattas av avtalet.

Avtalsperioden är av modell 1+1 år. Det senare året är ett så kallat optionsår.

Avtalsperiod och löneuppgörelse

Lönerna höjs med 2,0 procent år 2022. Den allmänna lönehöjningen utgör 1,6 procent medan den företagsspecifika andelen ligger på 0,4 procent.

Kollektivavtalet gäller under tidsperioden 18.1.2022–31.12.2023. Om parterna inte kommer fram till en överenskommelse om lönerna för det andra året före slutet av september 2022, kommer avtalet att löpa ut 31.12.2022.

– Vi Industrifacket är nöjda med den lösning som vi fått till stånd. Betydelsen av den allmänna lönehöjningen som tilldelas alla anställda är speciellt stor och den motsvarar våra målsättningar inför avtalsrörelsen. Avtalen förnyas också på sådana sätt att det gynnar både arbetsgivare och anställda. I själva verket fanns en del av de nya skrivelserna i så gott som identisk form i båda parternas förslag, säger Toni Laiho, sektorchef för kemisektorn vid Industrifacket.

– Vi är väldigt nöjda över vi har ett avtal. Nivå på löneförhöjningarna var ändå för hög. Det tas inte alls i beaktan att lönerna höjdes under 2020–2021 mer inom EU i medeltal och att flera företag först nu kravlat sig upp från koronagropen till en samma nivå som år 2019. Med en sådan här löneuppgörelse blir konkurrenskraften lidande. Parterna måste bära sitt ansvar i fortsättningen, sade Minna Etu-Seppälä, direktör på Kemiindustrin.

Båda parterna ville utveckla lokala avtal – coronapandemin satte fart på 

I det nya kollektivavtalet utvidgas möjligheterna till lokala avtal genom att allt fler bestämmelser i avtalet öppnas upp för lokala avtal. Förutsättningen är en kontinuerlig diskussion mellan personalen, en förståelse för de utmaningar som finns i företagets verksamhetsmiljö samt att kunnandet om lokala avtal utvecklas.

Parterna hittade också en gemensam melodi om behov av mer flexibilitet gällande arbetstider. I det nya avtalet har man utvärderat och utvecklat arbetstidsbestämmelserna samt inför nya möjligheter till flextid. Parterna ska även tillsammans utveckla nya verktyg för små- och mellanstora företag så att man bättre kan utnyttja flexibiliteten i arbetstiderna, som det nya kollektivavtalet innehåller.

Coronapandemin har tvingat företagen att utveckla nya, kreativa lösningar för att hålla i gång verksamheten i en pågående kris. Vi kan se spår av pandemin även innehållet i avtalet. I avtalet finns en uppdatering av skrivelserna om permittering i exceptionell situation och den så kallade krisklausulen i avtalet utvecklades också. Att krisparagrafen tas i bruk förutsätter det ändå att både arbetsgivaren och personalrepresentanterna tillsammans kommer överens om det.

Ny modell för läroavtal

Kemibranschernas nya kollektivavtal medför på många sätt nya tankar på arbetsmarknaden. Det kommer fram genom förbundens gemensamma storsatsning på lokala avtal samt en gemensam framtidsstrategi.

Förbunden svarar på framtidens utmaningar kring brist på arbetskraft genom att utveckla en egen modell för läroavtal. Parterna berättar mera om det här under ett gemensamt tillfälle med Kemiindustrin, Industrifacket och fackföreningen Pro under vecka 4.

Det goda förhållandet och positiva förhandlingsklimatet spelade en stor roll i arbetet med innehållet i avtalen. Det bidrog också till att man kom fram till en lösning utan några störningar i arbetsfreden.