Nytt avtal i bilbranschen – avtalsperioden 2 år och 4 månader, lönepåslag 3,5 % + 150 euro

Förhandlingsparterna har antagit förhandlingsresultatet för ett nytt kollektivavtal för försäljnings- och verkstadsverksamhet inom bilbranschen. Avtalet gäller för tidsperioden 7.1.2022 – 31.3.2024. Avtalsperioden är således två år och fyra månader. Avtalet läggs upp på Industrifackets webbsidor inom kort.

I avtalet finns inskrivet förbättringar och förnyelser av de sociala bestämmelserna. Det innebär bland annat bättre förutsättningar för att kombinera familjelivet och arbete. Det handlar om till exempel rätten till frånvaro med lön i en situation där en närstående plötsligt blir alvarligt sjuk.

Då yrkesutbildningen flyttar alltmer ut till arbetsplatserna blir inskolningen på jobbet allt viktigare. I det nya avtalet finns en skrivelse om att man ska avtala om en specifik ersättning för instruktören innan hen inleder sitt arbete med yrkesstuderande. Nivån på ersättningen har inte begränsats men man utgår ifrån att det bidrar till att utveckla tillvägagångssätt som gynnar alla parter.

Utvecklandet av lokala avtal genom gemensamma utbildningar, rekommendation om införande av sjukfrånvaro med egen anmälan samt förändringar som stöder förtroendemannasystemet talar sitt tydliga språk om att avtalet utvecklats genom samarbete. Målet är att göra vardagen på arbetsplatserna lättare.

Det nya avtalet innebär en allmän löneförhöjning på 2 procent. Nästa år höjs lönerna med 1,5 procent och dessutom betalas det ut en separat lönepott på 150 euro i december 2023.

De allmänna löneförhöjningarna förs in i lönetabellerna. Skiftestilläggen och miljötilläggen samt ersättningarna för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige stiger med avtalsperiodens sammanlagda höjning på 3,5 procent.

Löneuppgörelse och avtalsperiod:

 • Avtalssperioden: två år och 4 månader, avtalet gäller fram till 31.3.2024

Löner 2022:

 • Arbetarnas och tjänstemännens personliga tim- och månadslöner höjs med en allmän lönehöjning på 2 % från och med 3.2022
 • från och med 3. höjs minimilönerna med 2 %.
 • Lika så höjs lönerna för unga arbetstagares, praktikanters och personer som studerar på läroavtal med 2 %.
 • Garantilönen för bilförsäljare med provisionslön ligger på 1636 euro för hela avtalsperioden från och med 1.3.
 • Grundlönen för bilförsäljare med provisionslön stiger med 92 euro från och med samma tidpunkt.
 • Miljö- och andra tillägg höjs med 3,5 % från och med samma tidpunkt.
 • Ersättningarna för förtroendeuppdrag enligt förtroendemannaavtalet och arbetarskyddsavtalet för bilbranschen stiger med 3,5 %.

Löner 2023:

 • Arbetarna och tjänstemännens personliga tim- och månadslöner höjs med en allmän lönehöjning på 1,5 procent 1.3.2023.
 • Minimilönerna höjs från och med samma tidpunkt med 1,5 %.
 • Lika så höjs lönerna för unga arbetstagare, praktikanter och personer som studerar på läroavtal med 1,5%.
 • Medeltimlönen som gäller 1.3.2022 höjs med 1,5 %.
 • Höjningen av grundlönen för bilförsäljare med provisionslön följer tidigare modell efter att lönestatistiken för år 2022 är klar.
 • På grund av att avtalsperioden förlängs (4 månader) så betalas en engångsersättning på 150 euro i december 2023.