Nytt avtal i plåt- och industriisoleringsbranschen

Industrifackets styrelse har fredagen 13 januari godkänt förhandlingsresultat för plåt- och industriisoleringsbranschen.

Parterna uppnådde förhandlignsresultatet den 10 januari. Arbetsgivarna representeras av Finska Metallindustrins Arbetsgivareförbund Metalliteollisuudenharjoittajain liitto – MTHL:n Työnantajat rf.

Avtalsperioden är av modell 1+1 år där det andra året är ett så kallat optionsår. Om parterna inte kommer överens om en löneuppgörelse för 2023 fram till 30.9.2022 kan avtalet sägas upp från och med 30.11.2022.

Ifall man inte gör upp en lokal löneuppgörelse på arbetsplatsen ska arbetsgivaren höja lönerna med 2 procent. Löneförhöjningen genomförs 1.3.2022 eller från början av första lönebetalningsperioden som inleds efter datumet. Det handlar om en allmän lönehöjning på 1,5 procent och en arbetsplatsspecifik andel på 0,5 procent.

Den lokala lönepotten ska fördelas i enlighet med förbundens anvisningar och varje arbetstagare ska få minst 0,1 procent av den. Det innebär att varje arbetstagares lön höjs med minst 1,6 procent. Förra gången (2020) var fördelningen mellan den allmänna löneförhöjningen och den lokala lönepotten 70/30 medan fördelningen den här gången ligger på 80/20.

Lönetillägg och andra ersättningar höjs likaså med 2 procent från och med 1.3.2022.

Om det inte görs en lokal löneuppgörelse på arbetsplatsen ska samtliga löner höjsas med en allmän lönehöjning på  2,0 procent.

Ackordslönerna uppdaterades i enlighet med arbetsgruppens förslag.

I övrigt innehåller det nya avtalet väldigt få förändringar  i jämförelse med det tidigare kollektivavtalet.