Bekanta dig med den förnyade Duunivalmennus

Duunivalmennus-coachningen riktar sig till medlemmar i Industrifacket och via den får du stöd med att söka och få arbete, och planera din arbetskarriär. Din personliga coach hjälper dig till exempel att hitta ett nytt jobb eller överväga studiemöjligheter.

Självstudiematerial finns tillgängligt på nätet dygnet runt. Så du kan studera precis när det passar dig bäst. Du har också en chatt-tjänst som stöd.

Duunivalmennus webbsidor finns för tillfället endast på finska men servicen finns tillgänglig förutom på finska också på svenska och engelska.

Läs mer