Industrifacket inleder blockad mot UPM – service- och underhållsarbeten upphör  

Industrifacket utlyser en blockad mot skogsjätten UPM. Blockaden inleds och 8.2.2022 fortsätter tills vidare. Under pågående blockad utför Industrifackets medlemmar inte arbeten på fabriker där Pappersförbundet utlyst strejk.

I praktiken innebär blockaden att UPM:s möjligheter att underhålla och utföra reparationer på fabriker där Pappersförbundet utlyst strejk försvinner, då företaget inte kan ta in utomstående arbetskraft.

Blockaden är en stödåtgärd och gäller inte UPM Plywood och UPM Timber.

Industrifackets ordförande Riku Aalto säger att det sist och slutligen inte fanns något alternativ till att till stödåtgärder då UPM gått åt anställningsvillkoren för arbetstagare som tvingats på jobb efter ett beslut från tingsrätten.

– De här arbetstagarnas ställning i UPM är outhärdlig. Tingsrättens beslut om tvångsarbete har raderat arbetstagarnas möjlighet till att påverka sina arbetsvillkor. Ändå måste man gå till jobbet eftersom rätten gjort ett sådant beslut, säger Aalto.

– UPM har utnyttjat tingsrättens beslut till fullo genom att försämra anställningsvillkoren för dem som tvingats på jobb på grund av rättens beslut. Utgående från den utredning Pappers gjort följer UPM inte längre flera av skrivelserna i kollektivavtalet. Det rör sig om skrivelser som påverkar positivt på arbetstagarnas inkomster, säger Aalto.

Industrifackets ordförande Riku Aalto fördömer UPM:s vilja att blanda in och använda de avtal som skogskoncernen nyligen ingått med Industrifacket som en del av sin strategi mot Pappersförbundet. Industrifacket förhandlade fram avtal med UPM för den mekaniska skogsindustrins del i december.

– Vi godkänner inte ett sådant här spel för medierna. Industrifackets och Pappersförbundets situation går inte att jämföra då UPM gått in för att skära ner lönerna för Pappersförbundts medlemmar, säger Aalto avslutningsvis.