Industrifacket kräver åtgärder av regeringen på grund av de stigande bränslepriserna

De arbetstagare som är tvungna att ta sig till jobbet med egen bil måste få kompensation för utgifter på grund av de snabbt ökande bränslekostnaderna. Industrifacket föreslår en höjning av avdraget för resekostnader och förbundet vill se att regeringen fattar beslut i frågan under rambudgetförhandlingarna i vår.

– Det snabbaste och effektivaste sättet att råda bot på de växande bränslekostnaderna är att höja avdraget för resekostnader som innehållet också avdraget för bruk av egen bil. Det krävs beslut om det här redan under vårens förhandlingar om rambudgeten och besluten måste träda i kraft omedelbart, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

– Bränslepriset börjar skapa hinder för människor att ta sig till jobbet och nuvarande avdrag räcker inte till för att kompensera för de snabbt växande kostnaderna, säger Aalto.

Aalto anser att skatteåtgärderna måste riktas på ett sådant sätt att de gynnar löntagarna. Industrifacket anser inte att en allmän sänkning av bränsleskatten är ett klokt sätt för att tackla de problem som orsakats av de snabbt stigande bränslekostnaderna.

– Att sänka bränsleskatten är ett extremt dyrt drag som oundvikligen skulle leda till skatteökningar på annat håll eller nedskärningar i välfärden. Det verkar inte klokt. I stället för att sänka skatten måste vi hitta lösningar genom avdraget för resekostnader. På så sätt ser vi till att få pengar i låg- och medelinkomsttagarnas ficka, säger Aalto.

Industrifackets forskningsenhet har som en del av medlemspanelen sedan 2020 undersökt medlemmarnas dagliga resor till jobbet. Sammanlagt 2 500 medlemmar svarade på enkäten.

Resultatet i undersökningen visar att en klar majoritet av medlemmarna, 62 procent, tar sig till jobbet regelbundet med egen bil. Fyra av fem säger sig köra sin egen bil till jobbet åtminstone nu och då. Industrifacket har mer än 200 000 medlemmar.

– Fabriker och industrianläggningar brukar ligga utanför stadscentrum och tätorter. Industriarbetare har ofta inte ett annat val än att ta egen bil till jobbet. Det här är ett faktum och det kommer inte att ändras över en natt om vi då inte börjar placera ut metallverkstäder, sågverk och kemiska anläggningar bredvid krogarna och kaféerna i centrum, konstaterar Aalto.

– Prisökningen syns direkt i plånboken hos dem som måste köra till jobbet med egen bil. Ett likadant tryck finns inte på dem som kan använda sig av kollektivtrafiken för att ta sig till jobbet, som tur.

Industrifackets ordförande anser att regeringen måste ta löntagarnas oro kring de höjda bränslepriserna på allvar.

– Prisökningen på bränsle ska inte göras till en motsättning mellan klimatet och bilisterna. SSAB:s stålfabrik kan inte tillverka fossilfritt stål i framtiden om inte arbetarna har råd att ta sig till jobbet.

– Prisnivån är ett problem som känns i löntagarens plånbok och det kräver åtgärder. Ökade kostnader får inte inverka på löntagarens möjligheter att göra sitt jobb. Därför är det nu nödvändigt att höja avdraget för resekostnader, säger Aalto.