Kollektivavtalet för Fiskars Finland Oy Ab godkänt

Det nya kollektivavtalet för Fiskars Finland Oy Ab gäller för tidsperioden mellan 11.2.2022 och 31.1.2024.

Löneförhöjningarna genomförs i form av en allmän lönehöjning på 1,6 procent från och med 1.5.2022. Enligt avtal betalas då också ut en företagsspecifik pott på 0,4 procent. Det är arbetsgivaren som bestämmer om fördelningen av lönesumman.

Normtimlönerna höjs likaså med 2 procent 1.5.2022. Medeltimlönen höjs med samma belopp i euro eller cent som personlig lön.

Löneförhöjningarna för 2023 följer innehållet i den löneuppgörelse som man kommer fram till inom plastproduktindustrin och kemiska produktindustrin under hösten 2022. Om man inte där når en uppgörelse fram till slutet av oktober 2022 kommer avtalet att löpa ut 31.1.2023 om inte parterna gemensamt kommer fram till en annan lösning.

Industrifacket representerar arbetstagarna i branschen. Kemmindustrin och företaget Fiskars Finland Oy Ab förhandlar för arbetsgivarnas del.