Nya avtal i textilbranscherna

Ett nytt kollektivavtal för textil- och modebranschen står nu klart. Avtalsperioden är 28.1.2022–31.­1.2024. Avtalsperiodens andra år är ett så kallat optionsår.

Lönerna höjs med 2,0 procent år i år. Den allmänna lönehöjningens andel ligger på 1,6 procent. Dessutom ingår en företagsspecifik andel på 0,4 procent. Därtill betalas en klumpsumma på 35 euro.

Förhandlingarna om en löneuppgörelse för 2023 inleds senare. Om parterna inte har nått en överenskommelse före 30.11.2022 kommer avtalet att löpa 31.1.2023, om inte parterna kommer överens om en annan lösning.

De anställda i branschen representeras av Industrifacket medan Finlands mode och textil representerar arbetsgivarna.

Textilvårdsbranschen

Förhandlingarna i textilvårdsbranschen har också lett till att ett nytt kollektivavtal står klart. Avtalsperioden är 1.2.2022–31.1.2024. Avtalsperiodens andra år är ett så kallat optionsår.

De anställda inom avtalsbranschen arbetar till exempel på tvätterier runtom i landet.

Precis som i mode- och textilbranschens fall inleds förhandlingarna om en löneuppgörelse i branschen för 2023 senare. Om parterna inte har nått en överenskommelse före 30.11.2022 kommer avtalet att löpa 31.1.2023, om inte parterna kommer överens om en annan lösning.

Industrifacket förhandlar om anställningsvillkoren i branschen med Yhteinen Toimialaliitto rf ja Tekstiilihuoltoliitto rf.