Nytt kollektivavtal inom teknisk service och tekniskt underhåll

Industrifacket och servicebranschens arbetsgivare PALTA har i februari 2022 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal.

Avtalet är i kraft till 30.11.2023 och därefter med ett år i taget om ingendera parten säger upp avtalet.

Arbetsgivaren och förtroendemannen förhandlar lokalt om lönehöjningarna för år 2022. Om de inte når en uppgörelse höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på 1,6 procent senast i mars 2022. Därtill fördelar arbetsgivaren en arbetsplatsspecifik lönepott på 0,4 procent.

Lönejusteringarna för år 2023 genomförs på samma sätt som år 2022. Om parterna inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året.