Nytt kollektivavtal i bildäcksbranchen

Industrifacket har antagit uppgörelsen för ett nytt kollektivavtal för bildäcksbranschen. Avtalsperioden är 18.2.2022–31.1.2024.

Det andra året är ett så kallat optionsår. De anställda inom branschen arbetar till exempel med däckomläggning, däckmontering och beläggning. Sammanlagt jobbar runt 800 medlemmar i Industrifacket i branschen.

Det nya avtalet innebär att lönerna höjs med 2 procent genom en allmän lönehöjning i år. Normtimlöner och tillägg höjs likaså med 2,0 procent från och med 1.5.2022 eller närmaste löneutbetalning efter datumet.

Parterna kommer överens om en löneuppgörelse för 2023 före slutet av november 2022. Avtalet löper ut 31.1.2023 om parterna inte når en överenskommelse om löneförhöjningarna, ifall inte parterna gemensamt kommer fram till en annan lösning.

Målet med förändringarna i avtalet är att få kollektivavtalet att svara på dagens utmaningar och samtidigt också göra vardagen lättare på arbetsplatserna.

Tiden för meddelande om permittering kan förkortas till fem dagar vid force majeure. Detta för med sig flexibilitet i plötsligt inträffande utmanande situationer.

Det nya kollektivavtalet dyker upp på webben så snabbt som möjligt.