Nytt kollektivavtal i skogsmaskinsbranschen

Avtalsperioden för kollektivavtalet inom skogsmaskinbranschen är 1.2.2022–31.1.2024.

Timlönerna höjs med 2 procent genom en allmän löneförhöjning 1.5.2022 om man inte lokalt avtalar om en annan lösning. Grunderna för prestationslönerna höjs likaså med 2 procent vid samma tidpunkt förutsatt att man inte lokalt avtalar om en annan lösning.

Reseersättning från och med 1.3.2022: personbil 0,46 euro per kilometer, tilläggsperson i bilen 0,03 cent per kilometer och servicekörningar 0,49 cent per kilometer. Ersättning för uppehälle 37 euro per dygn. Måltidsersättning 11,25 euro per dag. Förhöjd måltidsersättning 19,25 euro per dag.

År 2023 kommer lönerna att justeras två gånger. Den 1 april införs en höjning på 0,9 procent i timlönerna. 1.10.2023 görs en löneförhöjning på 0,75 procent. Även grunderna för lön enligt ackord justeras enligt samma modell och vid samma tidpunkter som ovan. Kvällstillägget är 1,11 euro per timme och nattillägget 2,22 euro per timme från och med 1.4.2023.

Avvikelser i löneförhöjningarna förutsätter ett lokalt avtal.

Ersättningen för förtroendeuppdrag är lika stor för arbetarskyddsfullmäktige som för förtroendemän för det arbete som görs utanför arbetstid.

Industrifackets avtalspart i branschen är Koneyrittäjät.

Bestämmelserna i skogsmaskinsbranschens kollektivavtal tillämpas bland annat på skogsavverkning, tillverkning och behandling av trävaruprodukter samt lossning och lastning av trävaror i industrianläggningar, lager eller hamnar.

I branschen jobbar omkring 1 400 av Industrifackets medlemmar.