Resultat i förhandlingarna inom medie- och tryckeribranschen

Industrifacket och Medierförbundet har nått en överenskommelse i förhandlignarna om ett nytt kollektivavtal för medie- och tryckeribranschen.

Nu återstår det att de beslutsfattande organen vid förbunden tar ställning till uppgörelsen.