Industrifackets hälsningar till UPM:s bolagsstämma: ”Vi lämnar inte Pappersförbundet ensamt”

Skogsjätten UPM:s ledning måste ge upp kraven på försämringar i arbetsvillkoren och ökade maktbefogenheter för arbetsgivare. Pappersförbundets krav i avtalsförhandlingarna är precis i linje med vad övriga företag i branschen avtalat om för flera månader sedan.

UPM:s hutlösa krav återspeglas av att så gott som hela den privata sektorn har under den pågående avtalsrörelsen nått överenskommelser om anställningsvillkoren utan strejker. Det är bara på UPM:s enheter där produktionen står.

UPM:s ledning gör en björntjänst för näringslivet, där man när drömmar om utökat avtalande på lokal nivå. Flera år av lobbning och imagebygge har på bara några veckor hamnat i sopkorgen, då löntagarnas farhågor besannats på grund av UPM:s agerande på arbetsmarknaden. Förtroendet för företagsspecifika avtal har fått sig en törn. Det kommer att ta tid och och det krävs konkreta handlingar innan förtroendet är återställt.

Industrifacket kommer inte att stå vid sidlinjen och se på i konflikten mellan UPM och Pappersförbundet. Industrifackets styrelse har idag fattat ett beslut om att ta på sig kostnader för strejkbidraget som Pappers betalar ut till sina medlemmar i strejk till ett värde på 2,2 miljoner euro.

På så sätt vill Industrifacket för sin del se till att Pappersförbundet kan fortsätta med stridsåtgärderna så länge som det krävs. Vi lämnar inte Pappersförbundet ensamt. De här hälsningarna vill vi skicka till UPM:s bolagsstämma som samlas tisdagen 29.3.2022.