Nytt kollektivavtal i direktutdelningsbranschen

Förhandlingsparterna har godtagit uppgörelsen för ett nytt kollektivavtal i  direktutdelningsbranschen. Avtalsperioden är 1.2.2022-29.2.2024. Lönerna höjs med 2 procent från och med 1.6.2022. De lägsta timlönerna stiger till 7,65 euro per timme från och med 1.9. 2022.

Parterna förhandlar om kostnadseffekterna för tidsperioden 1.3.2023-29.2.2024. Om inte parterna når en överenskommelse före slutet av året 2022 kommer avtalet att löpa ut 28.2.2023 om inte parterna gemensamt kommer kommer överens om en annan lösning.

De anställda i branschen representeras av Industrifacket. Arbetsgivarna representeras i förhandlingarna av Medieförbundet.

Då kollektivavtalet för direktutdelningsbranschen nu står klart innebär det samtidigt att förhandlingarna om samtliga av Industrifackets nationella kollektivavtal nu är slutförda för den här avtalsrörelsens del.

Inom den mekaniska skogsindustrin fortsätter förhandlingarna på företagsnivå.