Resultat i förhandlingarna inom snickeriindustrin – en ny avtalsbransch blir till inom trävarusektorn

Förhandlingarna mellan Industrifacket och Snickeriindustrin rf. har lett till en uppgörelse om ett nytt allmänbindande och rikstäckande kollektivavtal i snickeriindustrin.

Parterna nådde överenskommelsen den 28 februari då det tidigare kollektivavtalet löpte ut. Avtalsperioden inklusive ett så kallat optionsår är sammanlagt 25 månader.

Nu går uppgörelsen vidare till de beslutsfattande organen i respektive förbund.

Samtidigt har Industrifacket och Puuteollisuusyrittäjät rf kommit överens om ett nytt kollektivavtal för timmerhusbranschen. Det rör sig om en ny avtalsbransch.

Det nationella avtalet fyller kriterierna för att avtalet ska vara allmänbindande. Avtalsperioden för det nationella avtalet är två år. Nu går uppgörelsen vidare till de beslutsfattande organen vid förbunden.