Sex nya avtal med företag inom mekaniska skogsindustrin

Industrifacket och tjänstemannafacket Pro har godkänt sex nya företagsspecifika kollektivavtal med företag inom den mekaniska skogsindustrin.

De företagsspecifika kollektivavtalen gäller Sjöbloms Infra Oy Ab i Jakobstadsnejden, Aureskosken Jalostetehdas som driver verksamhet bl.a i Kaskö, Lapuan Saha Oy, Suomen Kuitulevy Oy, Mahogany Oy och Pölkky Oy.

Avtalsperioderna varierar mellan två och tre år.

Innehållet i de företagsspecifika avtalen följer den linje som utstakats inom den mekaniska skogsindustrin och bioindustrin under den pågående avtalsrörelsen.