FFC: Fler sanktioner mot Ryssland på grund av krigsförbrytelserna i Ukraina

Medlemmarna i FFC:s styrelse är chockade över händelserna i staden Butja i Ukraina. FFC:s styrelse kräver att Finland och EU skärper sanktionerna mot Ryssland.

De krigsförbrytelser som har avslöjats i den ukrainska staden Butja har orsakat starka reaktioner på olika håll i världen. Medlemmarna i de FFC-anslutna fackförbunden runt om i Finland är chockade över nyheterna under veckoslutet. FFC:s styrelse kräver att beslutsfattarna vidtar åtgärder.

– I synnerhet Europeiska unionen måste reagera på händelserna med ekonomiska sanktioner. Nu är det dags att utvidga sanktionerna till att också gälla import av energi från Ryssland. Det är det effektivaste sättet att träffa Rysslands ekonomi, konstaterar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Sanktionerna påverkar också ekonomin i de länder som utfärdar dem. Också i Finland känner vi av följderna av de nuvarande sanktionerna och eventuella kommande energisanktioner. FFC:s styrelse önskar därför att man vid beslutsfattandet minimerar de ekonomiska olägenheter som drabbar löntagarna.

– Coronapandemins inverkan syns fortfarande på våra arbetsplatser och många arbetstagare lider fortfarande av arbetslöshet eller har endast fått deltidsjobb. De finländska arbetstagarna känner stor solidaritet med Ukraina och dess medborgare. De förstår att det är nödvändigt att vidta olika sanktioner. Men arbetstagarna kan inte ensamma bära olägenheterna och kostnaderna.

FFC anser att den nya situationen innebär en möjlighet att försöka bli av med beroendet av fossila bränslen.

– Situationen tvingar oss att tänka om när det gäller energiförsörjningen. Den gröna omställningen har varit ett mål redan länge. Nu är ett bra tillfälle att reformera energisystemet och se till att den finländska energiekonomin är hållbar också i framtiden.

FFC:s styrelse vill påminna om att det i synnerhet i en krissituation som den här är viktigt att vi i Finland är beredda att söka lösningar tillsammans och agera enhetligt.