Glad första maj! En hälsning från ordförande Riku Aalto

Industrifackets ordförande vädjar till finländarna om hjälp till de ukrainarna som utsatts för Rysslands anfallskrig.

Industrifackets ordförande Riku Aalto påminner i sin 1 maj-hälsning att finländarna åter igen får fira arbetarnas internationella högtidsdag under en pågående internationell kris. Coronapandemin har avtagit, men det här året är det Rysslands invasion av Ukraina som lägger sin prägel på firandet. Aalto fördömer Ryssland barbariska anfall mot Ukraina i skarpa ordalag.

– Vår gemensamma uppgift och plikt är att hjälpa Ukraina överleva det här kriget, vädjar Aalto till finländarna.

Industrifackets ordförande vill se att Finland fortsätter stöda Ukrainas berättigade försvarskamp för självständighet och demokrati. Aalto lyfter fram också kriget direkta och indirekta inverkan på Finland och de finländska löntagarna. De stigande konsumentpriserna, framför allt priset på mat och energi, börjar kännas av även i medelinkomsttagarnas fickor.

Den säkerhetspolitiska diskussionen har tagit fart på allvar i Finland efter att Ryssland inledde anfallet mot Ukraina den 24 februari. Aalto anser att fokus i diskussionen måste ligga på vilken typ av lösning som på bästa sätt tryggar framtiden för finländarna och välfärdssamhället.

– Temat för första maj är förutom internationalism också solidaritet, konstaterar Aalto.

Aalto vill understryka vikten av att ett krig i Europa förutsätter att finländarna kan göra gemensamma beslut såväl gällande utrikes- och säkerhetspolitik som frågor som berör människornas utkomst och köpkraft. Lösningarna kan presenteras av statsmakten eller så kan man sträva efter att hitta lösningar i förhandlingsborden på arbetsmarknaden, till exempel i form av löneförhöjningar.

Aalto anser att det är värdefullt att vi får fira det finländska arbetets dag i ett fritt och demokratiskt Finland.

– Vi ska glädjas och fira första maj i ett fritt land.