Industrifacket stöder statsledningens säkerhetspolitiska beslut

Finlands statsledning har genom republikens president Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin idag meddelat sitt stöd för Finlands ansökan om medlemskap i försvarsalliansen Nato.

”Vi hoppas att de nationella åtgärder som ännu krävs för att fatta detta beslut vidtas skyndsamt under de närmaste dagarna”, skriver president Niinistö och statsminister Marin i ett gemensamt pressmeddelande.

Beslutet om en ansökan har ett starkt stöd bland riksdagsgrupperna. Industrifacket vill i egenskap av det största fackförbundet i Finland uttrycka sitt stöd för den utrikes- och försvarspolitiska ledningen i dess strävan för vårt lands och dess invånares säkerhet i ett spänt världspolitiskt läge.

– Industrifacket litar på att landets ledning har gjort sitt beslut utgående från den bästa information som funnits till förfogande, konstaterar förbundets ordförande Riku Aalto.

Industrifacket anser att finländarnas enhet i frågor som gäller lösningar som berör Finlands försvar är en faktor som stöder säkerheten och bidrar till att upprätthålla fred i Östersjöområdet.

Riku Aalto, tel. 0400 711 072
Eetu Kinnunen, chef för extern kommunikation, tel. 050 545 3173