Industrifackets fullmäktige: De sista spåren av ”kiky” måste bort om man vill trygga löntagarnas köpkraft

De finländska löntagarnas köpkraft har under den första halvan av 2022 försämrats mer än på 40 år. Den största orsaken till det är de stigande priserna på bränsle, livsmedel och andra basförnödenheter.

I takt med inflationen stiger också löntagarnas förväntningar på löneförhöjningar inför höstens förhandlingar så väl inom den privata som den offentliga sektorn. Arbetsgivarna kan inte gömma sig för de här förväntningarna. Därför finns det skäl för att tillsammans hitta lösningar på hur köpkraften kan tryggas.

Det mest effektiva och samtidigt också med tanke på den offentliga ekonomin neutralaste sättet att förstärka köpkraften är att flytta över de socialförsäkringsavgifter som i samband med konkurrenskraftsavtalet flyttades över på arbetstagarna tillbaka till arbetsgivarna. Det så kallade ”kikypaketet” (från finskans kilpailukykysopimus) tär fortfarande på de finländska löntagarnas utkomst trots att avsikten aldrig var att det skulle bli en permanent lösning.

Endast löntagarnas köpkraft garanterar att den positiva utvecklingen i sysselsättningen fortsätter och skyddar till exempel servicebranschen som repar sig efter coronapandemin.

Ett beslut om att flytta tillbaka socialförsäkringsavgifterna på arbetsgivarsidan behövs redan i regeringens budgetmangling i höst. Ett sådant beslut skulle sända en tydlig signal till löntagarna om att statsledningen tar tryggandet av köpkraften på allvar. Dessutom skulle lösningen bli billigare för arbetsgivarna än att svara löntagarnas växande krav i de olika branschvisa arbetsmarknadsförhandlingarna.

Info:

Chefen för samhällspåverkan Timo Nevaranta, tel. 050 574 1430