Industrifackets fullmäktige samlas i Helsingfors

Industrifackets vårfullmäktige samlas i Paasitorni i Folkets Hus i Helsingfors  30–31.5.2022. Fullmäktige behandlar stadgeenliga ärenden som förbundets årsberättelse och räkenskaper för 2021, ärenden berör förbundets strategi samt tar beslut om de motioner som styrelsen och fackavdelningarna lagt fram.

Fullmäktige tar också beslut om förändringar i sektorstrukturen vid Industrifacket.

Följ med Industrifackets fullmäktigemöte på förbundets webbplats och sociala medier samt tidningen Tekijä. Mötet inleds på måndagen klockan 10.