Åtta nya företagsspecifika avtal inom mekaniska skogsindustrin

Industrifacket och tjänstemannafacket Pro har godkänt åtta nya företagsspecifika kollektivavtal med företag inom den mekaniska skogsindustrin. Bland företagen finns bland annat Teri-Hus i Terjärv i Kronoby och Simons Element i Vörå.

Avtalsperioder:

  • Meri Porin Saha Oy  1.1.2022–31.12.2024,
  • Kärävä Oy 1.1.2022–31.12.2024,
  • Oy Finland Laminated Timber Ltd 1.1.2022–31.12.2024,
  • Simons Element Ab 1.5.2022–31.12.2024,
  • Suomen Rakennustuote Oy 1.1.2022–31.12.2024,
  • Teri-Hus Ab 1.1.2022–31.12.2023
  • KPS Kuljetus Oy 1.1.2022–31.12.2024
  • Mantsisen Group Ltd Oy och Industrifacket har avtalat om att företagets avtal tillämpas på anställda inom produktionen på Stora Ensos sågverk i Uimaharju. Avtalsperioden är 21.1.2022–30.9.2024.

Lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom den mekaniska skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal.