Delta i Industrifackets digitala video- och fotoutställning

Har du några videoverk eller foton på din hårddisk som du skulle vilja visa upp? I höst finns en möjlighet till det när förbundet anordnar en digital video- och fotoutställning på Murikka-institutet 15.10.2022–28.2.2023.

Utställningen är en del av verksamheten inom kultur- och fritidsavdelningen i Industrifacket. Se anvisningar nedan för deltagande. Verken ska inlämnas senast den 9 september.

Så här deltar du

  • Du kan delta med ett färdigt videoverk eller en video som består av stillbilder i formatet mp4-fil.
  • Bildformat 16:9.
  • Rekommenderade storlekar är 1080 p (1920 x 1080 px) eller 720 p (1280 x 720 px).
  • Maximal längd är två minuter.
  • Lägg till namnet på verket eller bildserien i början av videofilen samt uppgifter om upphovsmannen.
  • Vid digitala visningar finns hörlurar, så man kan lägga till ljud och musik i videorna, med beaktande av upphovsrätten.
  • En enskild konstnär kan lämna in flera förslag till utställningen, men högst tre helheter. Skicka in en separat anmälningsblankett för varje helhet.
  • Förolämpande eller opassande material ställs inte ut.
  • Upphovsrätten kvarstår hos författaren och verken används inte efter utställningen, men Industrifacket kan använda stillbilder från videofilerna i marknadsföringen av utställningen.
  • Man kan skicka tryckbara stillbilder för marknadsföring tillsammans med förslagen.

Sista leveransdatum för material är 9.9.2022. Inlämna material här.

Ytterligare information: Raimo Oksanen, [email protected]