First step! – en gratis kurs för dig som kanske inte bekantat dig med fackliga kurser

Vill du lära dig en massa nytt om ett gott och rättvist arbetsliv och samtidigt pröva på olika motionsformer tillsammans med ett trevligt gäng under några dagar i augusti? 

Den allra första svenskspråkiga First Step-kursen är tänkt som en första inkörsport till fackets verksamhet. Vi bekantar oss närmare med vad facket egentligen är och gör och diskuterar aktuella arbetslivsfrågor

För att du ska kunna delta  räcker det med att du är intresserad av facket och olika frågor isom gäller arbetslivet.

På kursen har du även möjlighet att testa olika motionsformer, då runt hälften av kursens innehåll har fokus på välmående och motion. Varala idrottsinstitut ansvarar för kursens motionsinnehåll.

Var och när?

Kursen ordnas vid Industrifackets Murikkainstitut i Teisko i närheten av Tammerfors 22.8-26.8.

Industrifackets medlemstidning Tekijä besökte den finskspråkiga First Step-kursen i våras. Här kan du läsa mer om den. 

Mer information och anmälningar

Här hittar du mer information om Industrifackets svenskspråkiga kurser. Du kan också anmäla dig genom tjänsten.

Om du har några frågor kan du vara i kontakt med organisationsombudsman Nina Wessbergö, [email protected]

First Step reklamaffisch 2022