Industrifackets stipendium för studerande fortfarande populärt

Industrifacket delar ut stipendier till ett värde av 500 euro till sina studentmedlemmar två gånger om året. I vårens ansökningsrunda gjordes hela 622 stipendieansökningar.

Tuomas Suihkonen, medlem i Industrifackets stipendiekommité är nöjd över att medvetandet om Industrifackets stipendium för studerande ökat. Det är allt oftare som någon från läroinrättningarna är i kontakt med förbundet i frågor kring stipendiet. Det rasslar in ansökningar årligen ansökningar till båda ansökningsomgångar – på våren och hösten.

– Vi fick många utmärkta ansökningar även under den här ansökningsomgången. Det lönar sig att satsa på ansökningen och skriva ner så mycket information som möjligt nom ens egen aktivitet. Om det inte nappade den här gången så kan du alltid söka på nytt på hösten, säger Suihkonen.

60 studerande fick stipendiet

Våren 2022 beviljades 60 studerande stipendiet.

I fördelningen av stipendier beaktas regionalitet och uppdelningen i sektorer, så att stipendier beviljas till ungdomar som studerar i olika branscher inom Industrifacket och i olika delar av Finland.

– Vi kommer att fortsatta med att besöka läroinrättningar och berättar då också om stipendiet. Alla studerandemedlemmar har rätt att ansöka om stipendiet.

Suihkonen betonar att man genom stipendiet vill uppmuntra och stöda aktiva studerandemedlemmar. Det är också viktigt att visa uppskattning för den egna branschen.

– Kom ihåg att vara stolta över ert yrke och er yrkeskunskap. Det lönar sig också absolut för studerande att höra till facket. På så sätt kan man försäkra sig om att vi även i fortsättningen kan förhandla om bra kollektivavtal. Industrifacket tar hand om sina medlemmar.

Följande ansökningsomgång för Industrifackets studerandemedlemmar ordnas hösten 2022.

Stipendiemottagare våren 2022.