Augustinumret av Tekijä är ett specialnummer med fokus på organisationsverksamhet – beställ tidningar för utdelning!

Tekijä utkommer den 17 augusti och 8/2022 är ett specialnummer med fokus på organisationsverksamhet. Tidningen erbjuder synvinklar på organisations- och föreningsverksamhet. Bland annat berättar tidningen om:

  • Berättar om medlemsorienterad verksamhet och hur fackavdelningen bäst kan sköta medlemmarnas ärenden.
  • Beskriver målsättningarna för organiseringsverksamheten och varför det är viktigt med tanke på medlemsrekrytering.
  •  Berättar om intressebevakning på arbetsplatsen som en del av förbundets regionala verksamhet.
  • Grunderna om Industrifackets kongress, kongressvalet och medlemsdemokrati.
  • Berättar om hur servicen förbättras genom den nya organisationsreformen.

Tekijä har tidigare publicerat specialnummer med temat intressebevakning 8/2021 och yrkesutbildning 8/2020.

Förbundet trycker en extraupplaga av specialnumret. Tanken är att man delar ut tidningar på evenemang och arbetsplatser under hösten – också till arbetstagare som ännu inte är medlemmar i Industrifacket.

Förtroendemän och andra kontaktpersoner för arbetsplatsen eller fackavdelningen kan beställa. Minimimängden är 10 ex och antalet beställda exemplar ska vara ett jämnt tiotal.

Gör en beställning senast 17.6 med den här blanketten