Timmerhusindustrins kollektivavtal är allmänbindande

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänbindande verkan beslöt 6.6.2022 att bekräfta att kollektivavtalet för timmerhusbranschen är allmänbindande.

– Beslutet var väntat och även om vi anser att det dröjt en tid så är huvudsaken att det nu finns ett allmänbindande kollektivavtal, säger sektorchefen för trävarusektorn vid Industrifacket Jyrki Alapartanen.

Kollektivavtalen tillämpas i företag som tillverkar timmer- och stockhus och byggnader, timmer och CLT massivt trä eller korslimmat trä.

Avtalsperioden är 1.3.2022–29.2.2024. De anställda inom timmehusindustrin representeras av Industrifacket och arbetsgivarna av Träindustriföretagarna rf.

Arbetsgivarparten har meddelat att sammanlagt runt 700 anställda jobbar i föreningens elva medlemsföretag. Sammanlagt arbetar runt 850 anställda i branschen.

I beslutet från nämnden som, verkar under social- och hälsovårdsministeriet, fastställs det att branschens kollektivavtal enbart utgående från antalet anställda är representativt för tillämpningsområdet och därav allmänbindande.

Det nya kollektivavtalet är det första i sitt slag i branschen. Tidigare har man följt avtalet för den mekaniska skogsindustrin i branschens företag.

Enligt Alapartanen vet man i det här skedet inte om branscher inom mekaniska skogsindustrin där det på ett liknande sätt skulle formas nya kollektivavtal, men det är möjligt.

– Industrifacket är alltid redo att förhandla med parter som vill göra nationella kollektivavtal, säger Alapartanen.