Ansök om bildningsfondens stipendier i augusti

Folkets bildningsfond (Kansan sivistysrahasto KSR) stöder arbetarrörelsens bildningsideal- och arbete för forskning, konst och studier med samhällsbetoning samt information- och utbildning för internationell solidaritet.

Kulturstipendier kan sökas 1.–31.8 av privatpersoner, arbetsgrupper och andra gemenskaper som t. ex föreningar.

Mer information (på finska)