Behöver du stöd för en kulturhobby? Du kan ansöka om ett stipendium genom facket senast 31.8

Alla medlemmar och hobbygrupper inom de FFC-anslutna fackförbunden kan ansöka om FFC:s kulturstipendier. Genom stipendierna stöder fonden konstbetonade kulturhobbyer.

Temat för de stipendier som lediganslås för år 2023 är ”delaktighet i en trygg framtid”. Det betyder att man i synnerhet kommer att stöda sådana projekt som främjar en trygg framtid och beaktar människors delaktighet. Alla ansökningar är ändå välkomna och beaktas när besluten fattas.

Du kan ansöka om FFC:s kulturstipendier via ansökningstjänsten på Folkets kulturfonds webbplats. Ansökan ska lämnas in senast 31.8.2022.

Folkets kulturfond förbehandlar ansökningarna och skickar dem därefter till förvaltningsnämnderna för FFC:s kulturfond och de andra berörda fonderna.

Styrelsen för Folkets kulturfond godkänner stipendiebesluten i december. Namnen på stipendiemottagarna offentliggörs i januari 2023.

Foto Patrik Lindström