Industrifacket utlyser blockad för att stöda strejken vid Sievi Element

Industrifackets stridsåtgärder inom Sievi Element Oy fortsätter och utvidgas ytterligare.

Industrifacket har 30.8 utlyst en blockad för att stöda strejken vid vid Sievi Element Oy.

Blockaden gäller för Sievi Elements produkter och till dem levererade material i följande företag:

  • Saint-Gobain Finland Oy

Industrifackets strejk vid Sievi Element började 13.6 och fortsätter fram till 18.9.

En lista över arbetsplatsen som berörs av blockaden hittar du här.