Kontrollera att dina medlemsuppgifter är rätt

Via E-tjänsten på Industrifackets webbplats kan du göra många olika slags anmälningar gällande ditt medlemskap och uppdatera dina kontaktuppgifter. Om kontaktuppgifterna är i skick hjälper det fackets personal att bättre och effektivare betjäna medlemmarna.

Uppgifter om verksamhetsställe och kontonummer är särskilt viktiga i undantagssituationer, till exempel vid eventuella stridsåtgärder. Utan information om verksamhetsställe eller giltigt kontonummer kan till exempel strejkunderstöd inte betalas.

Så här loggar du in på E-tjänsten

Du kommer till E-tjänsten via förstasidan på webbplatsen www.teollisuusliitto.fi. Logga in till tjänsten med dina nätbankkoder.

Klicka på Medlemskap på förstasidan. Kontrollera att dina medlemsuppgifter är uppdaterade. Om ditt telefonnummer, din e-postadress, ditt kontonummer eller uppgift om ditt verksamhetsställe saknas i uppgifterna, kan du lägga till dem med redigeringsfunktionen.

Obs! Kom ihåg att spara dina ändringar efter varje gång du redigerat uppgifterna. Kom ihåg att logga ut från tjänsten.