FFC: Gör det möjligt för äldre arbetstagare att förkorta sin arbetstid – förslaget skulle förlänga tiden i arbetslivet och göra det lättare för arbetstagarna att orka

FFC föreslår att heltidsanställda som har fyllt 60 år ska ha möjlighet att förkorta sin arbetstid för en viss tid. Inkomstbortfallet skulle kompenseras genom en deltidspenning som Sysselsättningsfonden skulle finansiera.

Fackcentralen FFC föreslår ett nytt flexibilitetselement i arbetslivet. FFC vill införa en deltidspenning, där heltidsanställda som har fyllt 60 år kan övergå från att jobba 100-procentig arbetstid till att jobba 80 procent under en viss tid (1–12 månader). Reformen skulle gälla dem som ännu inte har möjlighet att få partiell förtida ålderspension.

– Vi beslöt oss för att skapa en flexibel modell för just den här åldersgruppen, eftersom en utredning som FFC har gjort visar att behovet är betydligt mindre i övriga åldersgrupper, säger FFC:s utvecklingschef Juha Antila.

Det behövs möjligheter till flexibilitet under de sista åren i arbetslivet. Inom FFC:s medlemsförbund är det nämligen endast en fjärdedel av de arbetande medlemmarna som har fyllt 60 år som är säkra på att de kommer att kunna fortsätta i sitt nuvarande arbete i två år till.

Siffran är oroväckande med tanke på hur arbetstagarna ska orka i arbetslivet, men också ur ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv.

– En utredning som arbetspensionsbolaget Elo har gjort visar till exempel att mer än en femtedel (22 %) av alla löntagare som har gått i pension skulle ha fortsatt i arbetslivet om det hade funnits större flexibilitet, såsom möjlighet att övergå till att jobba deltid.

I sin arbetslivsbarometer frågade FFC hur medlemmarna i FFC-förbunden skulle vilja förkorta sin arbetstid om det var möjligt. Till de populäraste alternativen hör en arbetsvecka på fyra dagar och att hälften av inkomstbortfallet skulle kompenseras.

I den modell som FFC föreslår skulle deltidspenningen finansieras genom Sysselsättningsfonden. Fonden skulle stödja dem som förkortar sin arbetstid genom att betala hälften av lönsänkningen upp till 280 euro i månaden.

– Det är ekonomiskt möjligt att genomföra den här reformen. Prisspannet ligger mellan 42 och 84 miljoner euro per år.

I FFC:s arbetslivsbarometer berättade nästan hälften (46 %) av dem som har fyllt 60 år att hälsoskäl är orsaken till att de önskar förkorta sin arbetstid. Över hälften (57 %) uppgav arbetsbelastningen som orsak.

– Det främsta målet med reformen är att förbättra livskvaliteten. Men reformen skulle också ha ekonomiska effekter: företagens produktivitet förbättras när arbetstagarna orkar bättre. Också kostnaderna för samhället skulle betala sig tillbaka när tiden i arbetslivet förlängs.

Det handlar inte om någon ny eller aldrig tidigare skådad idé. I flera länder pågår företagsspecifika försök eller permanenta arrangemang där arbetstagarna gör en arbetsvecka på fyra dagar med full lön eller något lägre lön än tidigare. Också i Finland finns det företag som testar det här.

– Vi ville ta fram ett förslag där alla har samma möjligheter att förkorta sin arbetstid, oberoende av arbetsgivare. På de flesta arbetsplatserna skulle det vara möjligt att jobba deltid en viss tid, om man är beredd att göra de arrangemang som behövs, konstaterar Antila.

Läs mer om den deltidspenning som FFC föreslår (pdf, på finska)