Facket vädjar till regeringen att öka lönetransparensen

Regeringen måste visa prov på ledarskap och driva igenom den lagreform som ska öka lönetransparensen. Det kräver de fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK i ett ställningstagande tillsammans med Kvinnoorganisationernas Centralförbund, fackförbundet Specia och Mothers in Business.

Regeringen måste visa prov på ledarskap och driva igenom den lagreform som ska öka lönetransparensen. Det kräver de fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK i ett ställningstagande tillsammans med Kvinnoorganisationernas Centralförbund, fackförbundet Specia och Mothers in Business.
Lönetransparens, öppenhet i lönefrågor och arbetstagarnas lönekompetens är viktiga metoder för att öka jämställdheten mellan könen, påpekar FFC och de fem andra organisationerna i sitt ställningstagande.
I sitt ställningstagande vädjar organisationerna (på finska) till regeringen att fortsätta bereda reformen som ska ge större lönetransparens, så att lagförslaget hinner behandlas i riksdagen innan regeringsperioden tar slut.

Social- och hälsovårdsministeriet berättade i augusti att beredningen av förslaget om att öka lönetransparensen avbröts på grund av meningsskiljaktigheter mellan regeringspartierna. Förhandlingarna återupptogs ändå senare.

FFC och de fem andra organisationerna påpekar i sitt ställningstagande att lönediskriminering är ett stort problem i arbetslivet. Löneskillnaden mellan könen är 16 procent och den har krympt väldigt långsamt.

Organisationerna anser att lönetransparens är en viktig metod för att minska de oförklarliga löneskillnaderna mellan könen. Med oförklarliga löneskillnader avses de löneskillnader som förekommer när man jämför män och kvinnor som är i samma ålder samt har samma utbildning och likadana jobb.

– Lönetransparensen har beretts på trepartsbasis redan under två regeringsperioder. Nu måste vi äntligen ta frågan i mål. Vi kräver att regeringen visar ledarskap för att hitta en lösning på frågan i enlighet med regeringsprogrammet, skriver organisationerna i sin vädjan.

Viktigt att komma åt omotiverade löneskillnader

Enligt organisationerna skulle de föreslagna lagändringarna förbättra arbetstagarnas möjligheter att identifiera omotiverade löneskillnader och vidta åtgärder för att avhjälpa dem på arbetsplatsen. Förslaget innebär ändå inte att lönerna skulle bli offentliga, varken för individens eller arbetsplatsens del.

– Lönetransparens, öppenhet i lönefrågor och arbetstagarnas lönekompetens är viktiga metoder för att öka jämställdheten mellan könen och principen om lika lön på arbetsplatserna. Lagstiftningen om lönetransparens skulle främja alla dessa, konstaterar organisationerna.

Organisationerna påpekar att Finland har fått anmärkningar från internationella människorättsorgan om att löneskillnaden mellan könen minskar för långsamt. Grundlagen och internationella fördrag förpliktar regeringen att åtgärda problemet.

Därför kräver organisationerna att regeringen håller fast vid vad den själv har skrivit in i sitt regeringsprogram – att lönetransparensen ska öka genom ny lagstiftning.