Sektorchef Laiho: ”Vi börjar förbereda oss på förhandlingar om hela avtalet”

Arbetsmarknaden har under hösten har präglats av vårdtvisten. Vårdarfacken Tehy och Super kom fram till en överenskommelse med kommunarbetsgivarna KT i början av oktober. Samtidigt har Industrifacket i flera förhandlingsbord förhandlat om löneförhöjningarna för 2023.

För teknologiindustrins del löpte den ursprungliga tidsfristen för förhandlingarna ut i slutet av september. Industrifacket kommer att förhandla med Teknologiindustrins arbetsgivare i mitten av oktober.

Om ett avtal om löneförhöjningarna inte uppstår kan teknologiindustrins kollektivavtal sägas upp från slutet av november, vilket innebär att fredsplikt inte gäller på arbetsplatserna i december.

Slutförhandlat inom kemisektorn

Inom kemiindustrin har förhandlingarna om löneförhöjningarna för nästa år avslutats utan att parterna nått ett resultat. Industrifacket och arbetsgivarna hade inte vid tryckläggning kommit överens om fortsatta förhandlingar.

– Tyvärr nådde vi trots försök och inte en lösning i det här osäkra läget där en överenskommelse skulle ha bidragit med förutsägbarhet och stabilitet på arbetsplatserna. Vi börjar förbereda oss på förhandlingar där hela innehållet i avtalet ligger på bordet, sade sektorchefen för kemisektorn vid Industrifacket, Toni Laiho, efter att förhandlingarna avslutades.

Inom den mekaniska skogsindustrin pågår det fortfarande förhandlingar om företagsspecifika kollektivavtal i ett antal mindre företag. Det långvariga arbetet har burit frukt då 97 procent av medlemmarna inom avtalsbranschen på en arbetsplats med gällande kollektivavtal.