Flera arbetstagare har dött på jobbet under de senaste veckorna

I Finland har det skett flera olycksfall i arbetet med dödlig utgång under en dryg vecka. Hittills i år har åtminstone 18 personer dött i olycksfall i arbetet. I fjol dog tolv personer på jobbet.

Olycksfallsförsäkringscentralen sammanställer statistik över de olycksfall i arbetet som har lett till att någon har dött (på finska). De tre senaste dödsfallen har skett inom en dryg vecka:

  • Tisdagen den 8 november klämdes en arbetstagare mellan rörliga delar i en maskin vid en produktionsanläggning. Arbetstagaren hade antagligen sträckt sig in i maskinen och fastnat med halsen under maskinens skyddslucka. Arbetstagaren avled av sina skador.
  • Måndagen den 14 november klämdes en arbetstagare under ett betongelement som föll när man höll på att lyfta det.
  • Tisdagen den 15 november dog en arbetstagare i samband med pikhuggning vid en industrianläggning.

Dessutom har det den senaste veckan skett ytterligare två dödsfall på jobbet, som inte syns i statistiken över olycksfall.

Den 17 november dog en bärgningsbilsförare i en trafikolycka, när han blev påkörd av en bilist i samband med ett bärgningsuppdrag. Den 19 november avled en postutdelare som blev utsatt för ett våldsdåd natten till den 17 november.

Arbetarskyddet måste prioriteras högst

I Finland har man gjort mycket för att arbetet ska vara tryggt, men fortfarande händer det att människor dör eller drabbas av bestående skador när de utför sitt arbete. Varje olycksfall är ett för mycket.

Anne Mironen är expert i arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor på FFC
Anne Mironen är expert i arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor på FFC.

– Senast nu måste man inse att arbetarskyddet inte bara handlar om en lista med krav från myndigheterna, utan att någon kan mista livet om man låter bli att följa säkerhetsföreskrifterna. Arbetsplatserna måste förbättra sina arbetarskyddsåtgärder, kräver Anne Mironen som är expert i arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor på fackcentralen FFC.

Den europeiska fackföreningsrörelsen har en kampanj för noll dödsfall i arbetet. I Finland finns forumet Noll olycksfall (på finska), som strävar efter att motivera och uppmuntra arbetsplatserna att uppnå en hög nivå på arbetarskyddet och arbetshälsan samt dela med sig av sina bästa erfarenheter.

Också FFC:s vision som definierar ett gott arbetsliv (på finska) slår fast att ingen ska behöva dö på grund av jobbet. Varje bransch, arbetsplats och arbetsuppgift har sina egna risker som arbetsgivaren måste beakta i riskbedömningen och planeringen av säkerhetsåtgärder.

Bäst är situationen när man kan vidta förebyggande åtgärder så att det inte ens uppstår farliga situationer.

– Det är också mycket viktigt att arbetstagarna får introduktion i arbetarskyddsfrågor. Framför allt måste man förbereda sig noggrant på de arbeten som utförs i samband med underhåll och störningar, eftersom de innebär många oväntade situationer, betonar Anne Mironen.

Oavsett hur ovanlig en situation är, får man inte ta genvägar och lita på turen.

Om det sker ett olycksfall är det viktigt att man utreder händelsen och tar lärdom av det skedda så att inte motsvarande olycka kan inträffa igen. Arbetarskyddsmyndigheten gör sin lagstadgade utredning av olycksfall, men också Olycksfallsförsäkringscentralen sammanställer rapporter (på finska) för att man ska kunna förebygga motsvarande olyckor i framtiden.

– På arbetsplatserna är det bra att regelbundet också gå igenom tillbud och andra incidenter där ingen skadar sig, samt kontrollera vad man har gjort för att de inte ska ske igen, påpekar Anne Mironen.