Industrifackets fullmäktige: Elbolagens jättevinster måste begränsas

De finländska löntagarnas elräkningar har under hösten 2022 i många fall stigit flerfaldigt. Orsaken bakom prishöjningen är i sista hand Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Även om elpriset har stigit på börsen så har inte produktionskostnaderna ökat förutom för en liten andel av energibolagen. Resten av företagen gagnas av det höga elpriset och kammar in rekordvinster.

Industrifacket anser att det är orimligt att finländska löntagare ska betala för Putins omoraliska anfallskrig. Förbundet kräver att elbolagens jättevinster beskattas. Det skulle förhindra onödiga prishöjningar. Under vintern kommer det att finnas behov för stöd till dem som lider mest av prishöjningen på el. Vi måste få fart på investeringar som stöder energirenoveringar och självförsörjning med energi.

Industrifackets fullmäktige kritiserar regeringen Marin för att ha sölat med åtgärderna för att begränsa bolagens vinstjakt. Under den pågående energikrisen måste Finland ta i bruk alla medel för att hushållen ska klara av att betala sina räkningar.

De inkomster som genereras av windfallskatten, som finansminister Saarikko äntligen börjat bereda, ska i sin helhet användas till att minska den finländska hushållens energiräkning genom direkta bidrag och stöd till energisparande renoveringar.

Industrifackets fullmäktige samlades i Helsingfors 28-29.11.