Nu inleds kollektivavtalsförhandlingarna i kemibranscherna

Kemiindustrins kollektivavtalsförhandlingar inleds idag måndagen den 14 november. Under det första mötet mellan Industrifacket och Kemiindustrin rf är avsikten att parterna sätter ihop en tidtabell för förhandlingarna.

De kollektivavtal som Industrifacket gjort upp med Kemiindustrin rf skulle ha gällt i ett år till om parterna skulle under höstens förhandlingar nått en överenskommelse om löneförhöjningarna för avtalsperiodens andra år.

Eftersom parterna inte nådde en överenskommelse om löneförhöjningarna sades avtalen upp från och med slutet av december.

Kollektivavtalsdelegationen och sektordirektionen för Industrifackets kemisektor har samlats och gått igenom de kollektivavtalsinitiativ som fackavdelningarna lagt fram. Följande gång samlas kollektivavtalsdelegationerna för de tre huvudbranscherna inom kemiindustrin, det vill säga kemisk basindustri, olje-, naturgas- och petrokemisk industri samt plastindustri och kemisk produktindustri, 17.11.2022.

Läs mer om förhandlingsläget i Tekijäs artikel.