Teknologiindustrins förhandlingar fortsätter på söndagen

Kollektivavtalsförhandlingarna inom teknologiindustrin fortsatte tisdagen 29 november mellan avtalsparterna Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrins arbetsgivare rf. Parterna behandlade så kallade textfrågor. Andan i förhandlingarna var god och det skedde en del framsteg. Följande gång träffas parterna söndagen den 4 december.

Kollektviavtalet för teknologiindustrin löper ut onsdagen 30 november. Industrifackets mål är att nå ett förhandlingsresultat och ingå ett nytt kollektivavtal för branschen